Bilder fra tønneproduksjon på Samnøy

Tilbake Serie1 Serie2 Serie3 produkter


Bilder fra Samnøy i Fusa.

En tønne blir til!Tønnebanda blir slått på plass med en digsel og drivholt.Til slutt slipes overflaten i en pussemaskin.

 

Ønsker du mer info om produktene til Endre så kan du kontakte han på
telefon: 56582826, eller send meg en e-post.