Lite gårdsbruk med båtplass.

Drømmer du om et lite småbruk med muligheter for fiske og fritidsaktiviteter

Et lite nedlagt småbruk til salgs på Alvheim i Øygarden utenfor Bergen.
Ca. 60 km fra Bergen sentrum.
Gårdsbruket er på ca 40 mål med en liten fjøs og et uthus.
I tillegg er det en nausttomt på ca 100 m2 med naust på ca 50 m2.
Sjøtomten ligger noen hundre meter fra gårdsbruket.
Det er ikke innlagt vann eller kjørbar vei frem til gårdshuset.

Her er nausttomten til venstre i bilde med naust og kaiplass.

Småbruk med mange muligheter

En stor del av tomten består av udyrket mark (utmark). Dette småbruket egner seg for biologisk jorbruk, dyrking av juletrær osv. og kan med enkle midder opparbeides.

Tomten er p.t ikke regulert for utbygging til boliger. Det er Kort vei til kommunal vei som vises i forkant av bildet til høyre.

Småbruket med sjøtomt selges under ett.


Huset er bygget rundt 1896 og trenger en del renovering.
En må regne med en del kostnader for å få huset i en stand som tilfredstiller dagens krav til bostandard.

Avhendingsloven “as is”
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler.
Selger fraskriver seg et hvert ansvar for skjulte feil og mangler, jfr. § 3-9.
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før
bud inngis.


Ønsker du mer informasjon om dette småbruket så send med en
mail eller ring: 56147455

e-mail: salg@traveling-in-norway.com